×
lek. med.Konrad Duda
specjalista okulista

Ukończyłem kierunek lekarski na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Na miejsce specjalizacji wybrałem jednak Kraków. Skończyłem specjalizację w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie uzyskując tytuł specjalisty okulisty. W czasie trwania specjalizacji brałem czynny udział w wielu Konferencjach w Polsce i za granicą jak również w lokalnych spotkaniach naukowych. Pełnienie samodzielnych dyżurów sprawiło, że miałem kontakt z wieloma ostrymi przypadkami co poszerzyło moja wiedzę merytoryczną, zarówno nauczyło mnie skutecznie działać w sytuacjach stresowych. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem schorzeń przedniego i tylnego odcinka oka oraz doborem okularów i soczewek korekcyjnych. Systematycznie staram się pogłębiać zakres swojej wiedzy oraz szlifować już nabyte umiejętności.