Zabiegi i badania okulistyczne:

 • SS-OCT (optyczna koherentna tomografia)
  jedno oko – 100 zł
  dwoje oczu – 150 zł
 • Angio–OCT (optyczna koherentna tomografia)
  jedno oko – 150 zł
  dwoje oczu – 250 zł
 • Angiografia fluoresceinowa (badanie z dożylnym podaniem kontrastu) 400 zł
 • Iniekcja anty-VEGF (LUCENTIS) 1800 zł
 • Iniekcja anty-VEGF (EYLEA) 1800 zł
 • Iniekcja anty-VEGF (VABYSMO) 2600 zł
 • Iniekcja anty-VEGF (BEOVU) 3000 zł
 • Iniekcja Ozurdex 5200 zł
 • Laserokoagulacja siatkówki 400 zł
 • Laser YAG kapsulotomia (zaćma wtórna) 400 zł
 • Laser YAG irydotomia (jaskra) 430 zł
 • Laser mikropulsy 430 zł
 • Laserokoagulacja siatkówki w cukrzycy ustalane indywidualnie
 • Selektywna Trabekuloplastyka – Laser SLT 400 zł
 • Zdjęcie kolorowe dna oka lub przedniego odcinka
  jedno oko – 100 zł
  dwoje oczu – 150 zł
 • Zdjęcie autofluorescencji dna oka
  jedno oko – 100 zł
  dwoje oczu – 150 zł
 • Pachymetria (badanie grubości rogówki) 100 zł
 • Gonioskopia (z pomiarem kąta przesączania) w SS-OCT 150 zł
 • Ciśnienie wewnątrzgałkowe 50 zł
 • Pole widzenia (aparat Humphrey Field Analyzer 3)
  jedno oko 100 zł
  dwoje oczu 150 zł
 • USG
  jedno oko – 150 zł
  dwoje oczu – 200 zł
 • Usunięcie ciała obcego w znieczuleniu miejscowym z badaniem 250 zł
 • Diagnostyka zespołu suchego oka 200 zł
 • Oczyszczenie brzegów powiek i masaż gruczołów Meiboma 250 zł
 • Krople do oczu z osocza bogatopłytkowego do stosowania przez miesiąc 300 zł
 • Soczewka terapeutyczna 50 zł
 • Płukanie dróg łzowych 150 zł
 • Zamknięcie dwóch punktów łzowych 400 zł

Zabiegi operacyjne zmian powiek i spojówki:

 • Gradówka 500 zł
 • Ostrzyknięcie gradówki sterydem 200 zł
 • Gradówka z ostrzyknięciem gradówki sterydem 600 zł
 • Podanie podspojówkowe – Dexaven 50 zł
 • Podanie podspojówkowe – Adrenalina 50 zł
 • Podanie podspojówkowe – Gentamycyna 50 zł
 • Skrzydlik – proste wycięcie 600 zł
 • Podanie podspojówkowe – Depo-medrol 100 zł
 • Założenie soczewki nagałkowej 50 zł
 • Wymiana terapeutycznej soczewki kontaktowej 100 zł
 • Skrzydlik – wycięcie z przeszczepem komórek pnia rąbka rogówki i spojówki 1300 zł
 • Entropion 1500 zł
 • Ectropion 1500 zł
 • Blepharoplastyka powiek górnych 3900 zł
 • Znamiona barwnikowe spojówki 500 zł
 • Badanie histopatologiczne 100 zł
 • Brodawczaki (1-2 zmiany) 300 zł
 • Brodawczaki (3-5 zmian) 500 zł
 • Guzy powiek, torbiele, kępki żółte, kaszaki 700-1000 zł

Konsultacja okulistyczna:

 • dr hab. n. med Izabella Karska-Basta
  pierwsza wizyta – 300 zł
  kontrola – 200 zł
 • dr n. med. Piotr Oleksy
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • lek. med. Weronika Płutniak
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • dr n. med. Anna Leśniak
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • lek. med. Katarzyna Żuber-Łaskawiec
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • lek. med. Michał Chrząszcz
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • dr n. med. Weronika Pociej-Marciak
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • dr n. med. Magdalena Dębicka-Kumela
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • lek. med. Lucyna Kolar
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • dr n. med. Monika Gedliczka
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • lek. med. Konrad Duda
  pierwsza wizyta – 250 zł
  kontrola – 150 zł
 • Wizyta recepturowa 50 zł

PAKIETY

 • Pakiet siatkówkowy podstawowy – 450 zł
  Pełna konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka po mydriazie
  Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  Zdjęcie dna oka
  SS-OCT
 • Pakiet siatkówkowy poszerzony o badanie angio-OCT – 650 zł
  Pełna konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka po mydriazie
  Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  Zdjęcie dna oka
  SS-OCT
  angio-OCT
 • Pakiet siatkówkowy poszerzony o badanie angiografię fluoresceinową – 950 zł
  Pełna konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka po mydriazie
  Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  Zdjęcie dna oka
  SS-OCT
  angio-OCT
  angiografia fluoresceinowa (AF)
 • PAKIET JASKROWY – 800 zł
  Pełna konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka po mydriazie
  Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  SS-OCT włókien RNFL i kompleksu komórek GCC
  Zdjęcie dna oka
  Pachymetria (badanie grubości rogówki)
  Gonioskopia w SS-OCT z pomiarem kąta przesączania
  pole widzenia
 • PAKIET ONKOLOGICZNY – 650 zł
  Pełna konsultacja okulistyczna z badaniem dna oka po mydriazie
  Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
  Zdjęcie dna oka
  SS-OCT
  USG

Kardiologia

 • konsultacja kardiologiczna 280 zł
 • konsultacja kontrolna 180 zł
 • ECHO serca 200 zł
 • EKG 50 zł
 • HOLTER EKG 170 zł
 • HOLTER ciśnieniowy 170 zł
 • USG tętnic szyjnych 150 zł
 • Test wysiłkowy 200 zł
 • konsultacja w języku angielskim (medical consultation in English) 280 zł

Dermatologia
Badania darmatologiczne:

 • Pierwsze Badanie dermatologiczne 240 zł
 • Kontrola 160 zł

Zabiegi darmatologiczne:

 • Elektrokoagulacja zmian skórnych do ustalenia
 • Wyłyżeczkowanie zmian skórnych do ustalenia
 • Pobieranie wycinków / biopsji skóry do ustalenia
 • Badanie histopatologiczne 100 zł