×
dr n. med.Hanna Dziedzic – Oleksy
specjalista kardiolog

Dr n. med. Hanna Dziedzic-Oleksy ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. W latach 2008-2016 pracowała w Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W 2013 r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych oraz otrzymała za swoją rozprawę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha. W 2016 r. uzyskała tytuł specjalisty kardiologii. Jest certyfikowanym ultrasonografistą w zakresie badań dopplerowskich naczyń szyjnych i kręgowych. Odbyła liczne szkolenia i praktyki w kraju i za granicą; m.in.: University of Rochester Medical Center (Stany Zjednoczone), Charite Univaersitatmedizin (Niemcy), Deutsches Herzzentrum (Niemcy). Jest autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach Polskiego Forum Profilaktyki oraz w Podręczniku Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia.

Specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu:

 • Choroba wieńcowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Migotanie przedsionków
 • Choroby zastawek serca
 • Tętniaki aorty
 • Wrodzone wady serca u dorosłych
 • Niewydolność serca
 • Choroby serca u kobiet w ciąży

Praktyki zawodowe:

 • Staż kardiologiczny w Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a.d. Fulda, Niemcy
 • Stypendium naukowe w Strong Memorial Hospital, University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester, New York, USA
 • Stypendium naukowe, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany
 • Staż w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki tętniaków aorty piersiowej, Deutsches Herzzentrum, Berlin, Germany