×
dr n. med.Izabella Karska-Basta
specjalista okulista

Jest lekarzem w trzecim pokoleniu. Miłość i pasję do tego zawodu zaszczepił jej Dziadek – w latach 30 tych Asystent Kliniki Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jego zdaniem istotę zawodu lekarza najlepiej wyrażała XIX wieczna dewiza francuska: ” Niekiedy wyleczyć, często pomóc, zawsze pocieszyć”. I to stało się motto jej pracy.

Ukooczyła w 1998 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki. Wśród jej zainteresowań główne miejsce zajmują choroby siatkówki. Ma ogromne doświadczenie w diagnostyce (angiografia fluoresceinowa, indocjaninowa, OCT, USG) i leczeniu (PDT, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF, laseroterapia) schorzeń siatkówki, naczyniówki a szczególnie plamki.

Od 10.2001 jest zatrudniona w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie na stanowisku Adiunkta, od 2015 Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków. W 2011 obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – praca pt. „Właściwości sieci fibrynowej u pacjentów z zakrzepami żył siatkówki.”

Od 2008 roku pracuje też w prywatnym Gabinecie Okulistycznym – teraz Centrum Medycznym Dietla 19. Poza badaniem czy leczeniem stara się zawsze znaleźć czas na rozmowę z każdym pacjentem i jego rodziną.