×
lek. med.Karolina Florek-Opioła
specjalista okulista
Przyjmuje w: UNO-MED w Tarnowie