×
dr n. med.Monika Gedliczka
specjalista okulista

Należy do trzeciego pokolenia lekarzy. Jej dziadkiem stryjecznym był ceniony chirurg, wieloletni Kierownik II Katedry Chirurgii CM UJ, Profesor Otmar Gedliczka. Już od początku studiów medycznych chciała iść w ślady swojej Matki i zostać okulistą.

W latach 2004 – 2020 pracowała w klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W 2010 zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wyróżnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej i uzyskała tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie okulistyki.
W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu neuropatii jaskrowej pod tytułem: Przydatność nowoczesnych metod oceny tarczy nerwu wzrokowego w monitorowaniu jaskry pierwotnej otwartego kąta. Usefulness of chosen methods of optic disc evaluation in open angle glaucoma follow-up.

Systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i kursach doskonalących (OCT, USG, lasery w jaskrze).
W swojej praktyce zawodowej zajmuje się schorzeniami aparatu ochronnego, przedniego i tylnego odcinka oka. Największe doświadczenie zdobyte przez lata pracy w Poradni i na Oddziale Klinicznym obejmuje diagnostykę i leczenie (zachowawcze, operacyjne, laserowe- SLT, IRT) neuropatii jaskrowej.
Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na Międzynarodowych Sympozjach i Konferencjach.

Po pracy, która jest moja pasją, relaksuje się przy dobrych filmach i książkach. Ponadto moim hobby jest modelarstwo.
Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego