×
dr n. med.Weronika Pociej-Marciak
specjalista okulista

Już w dzieciństwie chciała zostać lekarzem. Konsekwentnie podejmowała kolejne kroki, by jej marznie się ziściło…
Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje do dziś.

W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2019 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny otrzymując dyplom specjalisty okulistyki.

Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.
Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

Współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień konferencyjnych, dotyczących głównie schorzeń siatkówki. Od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Główny obszar zainteresowań zawodowych to choroby oczu i zaawansowane metody ich leczenia.