lek. med. Aneta Śliżewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002 roku). W latach 2002 – 2003 odbyła staż podyplomowy w Szpitalu Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie. W 2009 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych; a w 2014r. tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii.

Od 2003 roku zatrudniona w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych SMS im. G. Narutowicza w Krakowie – obecnie na stanowisku starszego asystenta. W latach 2012 – 2020 roku – była zatrudniona w NZOZ Kardio-Denti s.c. w Krakowie

Zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób układu sercowo-naczyniowego.

Kwalifikacje zawodowe podnosi m.in. poprzez regularne branie udziału w zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych.