lek. med. Grażyna Giżycka-Belniak

Obszar konsultacji obejmuje pomoc psychiatryczną w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.):
– zaburzeń nastroju:
epizody depresyjne,
nawracające zaburzenia depresyjne,
zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
– zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, fobii,
– zaburzeń snu,
– zespołów stresu pourazowego po traumatycznych wydarzeniach,
– zaburzeń psychotycznych:
schizofrenia,
zaburzenia urojeniowe,
– organicznych zaburzeń psychicznych,
– zaburzeń psychicznych związanych z uzależnieniami (od alkoholu, leków).

Możliwe również konsultacje w języku niemieckim.