dr n. med. Hanna Dziedzic – Oleksy

Dr n. med. Hanna Dziedzic-Oleksy ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie  Jagiellońskim Collegium Medicum. W latach 2008-2016 pracowała w Klinice Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. W 2013r uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych oraz otrzymała za swoją rozprawę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha. W 2016 uzyskała tytuł specjalisty kardiologii. Jest certyfikowanym ultrasonografistą w zakresie badań  dopplerowskich naczyń szyjnych i kręgowych. Odbyła liczne szkolenia i praktyki w kraju i za granicą; m.in. University of Rochester Medical Center (Stany Zjednoczone), Charite Univaersitatmedizin (Niemcy), Deutsches Herzzentrum (Niemcy). Jest autorką i współautorką licznych publikacji w czasopismach naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach Polskiego Forum Profilaktyki oraz w Podręczniku Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia. Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia.

Specjalizuje się przede wszystkim w leczeniu:

 • Choroba wieńcowa
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Migotanie przedsionków
 • Choroby zastawek serca
 • Tętniaki aorty
 • Wrodzone wady serca u dorosłych
 • Niewydolność serca
 • Choroby serca u kobiet w ciąży

Praktyki zawodowe:

 • Staż kardiologiczny w Herz- und Kreislaufzentrum, Rotenburg a.d. Fulda, Niemcy
 • Stypendium naukowe w Strong Memorial Hospital, University of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Rochester, New York, USA
 • Stypendium naukowe, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany
 • Staż w zakresie nieinwazyjnej diagnostyki tętniaków aorty piersiowej, Deutsches Herzzentrum, Berlin, Germany.

Publikacje:

 1. Kopeć G, Podolec M, Dziedzic H, Sobień B., Podolec.P.: Czy Polacy wiedzą jak postąpić, gdy pojawią się u nich objawy zawału serca? Kardiol Pol 2009 2009; 67(9), Supl V.
 2. Kopeć G, Podolec M, Dziedzic H, Sobień B.: The concept of arterial stiffness in cardiovascular disease prevention. Kardiol Pol. 2010 Mar;68(3):364-8
 3. Kopec G, Sobien B, Podolec M, Dziedzic H, Zarzecka J, Loster B, Pajak A, Podolec P. Knowledge of  a patient-dependant phase of acute myocardial infarction in Polish adults: the role of physician’s advice. Eur J Public Health. 2010 Aug 23. wskaźnik Impact Factor ISI: 2.728
 4. Plazak W, Kopec G, Tomkiewicz-Pajak L, Rubis P, Dziedzic H, Suchon E, Kostkiewicz M, Olszowska M, Musial J, Podolec P. Heart structure and function in patients with generalized autoimmune diseases: echocardiography with tissue Doppler study. Acta Cardiol. 2011 Apr;66(2):159-65. wskaźnik Impact Factor ISI: 0.605
 5. Plazak W, Gryga K, Dziedzic H, Tomkiewicz-Pajak L, Konieczynska M, Podolec P, Musial J. Influence of atorvastatin on coronary calcifications and myocardial perfusion defects in systemic lupus erythematosus patients: a prospective, randomized, double-masked, placebo-controlled study. Arthritis Research & Therapy, 2011 Jul 20;13(4):R117 wskaźnik Impact Factor ISI: 4.445
 6. Lidia Tomkiewicz-Pajak, Hanna Dziedzic-Oleksy, Jacek Pajak, Maria Olszowska, Monika Komar, Piotr Podolec. Arterial stiffness in adult patients after Fontan procedure. Cardiovasc. Ultrasound 2014 : Vol. 12, art. no. 15, 6 s. wskaźnik Impact Factor ISI: 1.283
 7. Grzegorz Lis, Urszula Czubek, Ewa Jasek, Hanna Dziedzic-Oleksy, Bogusław Kapelak, Jadwiga Nessler, Jerzy Sadowski, Jan Litwin. Histopathological characteristics of bicuspid aortic valve neovascularization and its impact on calcific remodeling and stenosis severity. Exp. Clin. Cardiol. 2014 : Vol. 20, nr 9, s. 5206-5215, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.758
 8. Hanna Dziedzic-Oleksy, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Wilkołek, Bogdan Suder, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec. A 23-year-old woman with Marfan syndrome and spine deformity. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 3 (2013)
 9. Hanna Dziedzic-Oleksy, Monika Komar, Maria Olszowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Robert Banyś, Barbara Widlińska, Piotr Podolec. Myxoma of the heart. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 4 (2013)
 10. Hanna Dziedzic-Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. The association between aortic stenosis and intestinal angiodysplasia – the Heyse’s syndrom. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 7 (2014)
 11. Monika Komoar, Giovanni La Canna, Ula Gancarczyk, Paweł Prochownik, Hanna Dziedzic-Oleksy, Piotr Podolec. Update on Cardiac Tumors – review. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 1, No 8 (2014)
 12. Monika Komar, Jakub Stępniewski, Tadeusz Przewłocki, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Piotr Podolec. Patient with patent foramen ovale and thrombophilia, after ischemic stroke, acute coronaty syndrome and pulmonary embolism. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 2, No 2 (2015)
 13. Hanna Dziedzic-Oleksy, Barbara Widlińska, Jakub Stępniewski, Agnieszka Sarnecka, Klaudia Knap, Jakub Podolec, Grzegorz Kopeć, Wojciech Płazak, Piotr Podolec. Evaluation of arteria stiffness In patients with coronary atherosclerosis, cardiac syndrome X and systemie lapus erytromatosus. Journal of Rare Cardiovascular Diseases Vol 2, No 2 (2015)
 14. Podręcznik: Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki. T. 2 / pod red. Piotra Podolca.  – Kraków : Medycyna Praktyczna, cop. 2010:
 15. Piotr Jankowski, Hanna Dziedzic, Kalina Kawecka-Jaszcz. Ciśnienie centralne – metody pomiaru, związek z ryzykiem sercowo-naczyniowym, metody redukcji..
 16. Grzegorz Kopeć, Mateusz Podolec, Hanna Dziedzic, Bartosz Sobień, Piotr Podolec. Koncepcja sztywności tętnic w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.
 17. Podręcznik: Rare cardiovascular diseases : from classification to clinical examples. ed. by Piotr Podolec. Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013.:
 18. Hanna Dziedzic-Oleksy, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Bogdan Suder, Jerzy Sadowski, Piotr Podolec.
  A 23-year-old woman with Marfan syndrome and spine deformity (RCD code: I-2A.1).
 19. Hanna Dziedzic-Oleksy, Jakub Podolec, Agnieszka Sarnecka, Jakub Stępniewski, Monika Komar, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec. A 62-year-old woman with Heyde’s syndrome (RCD code: VIII-1).
 20. Hanna Dziedzic-Oleksy, Monika Komar, Maria Olszowska, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Barbara Widlińska, Robert Banyś, Piotr Podolec. Myxoma of the heart (RCD code: VI-1A.1).
 21. Monika Komar, Giovanni La Canna, Jakub Podolec, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy: perspective of the Centre for Rare Cardiovascular Diseases.
 22. Barbara Widlińska, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Piotr Podolec. Fibroma in the intraventricular septum (RCD code: VI-1A.2).
 23. Izabela Karch, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum (RCD code: VI-1A.3a).
 24. Izabela Karch, Monika Komar, Hanna Dziedzic-Oleksy, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka, Anna Kabłak-Ziembicka, Maria Olszowska, Piotr Podolec. Mitral annular calcification (RCD code: VI-4D.2).
 25. Monika Komar, Jakub Stępniewski, Tadeusz Przewłocki, Bartosz Sobień, Hanna Dziedzic-Oleksy, Maria Lelakowska, Piotr Podolec. Patient with patent foramen ovale and thrombophilia, after ischemic stroke, massive pulmonary thromboembolism, (RCD code: IV-4D).