dr hab. n. med. Izabella Karska-Basta

Jest lekarzem w trzecim pokoleniu. Miłość i pasję do tego zawodu zaszczepił jej Dziadek – w latach 30 tych Asystent Kliniki Ginekologiczno-Położniczej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jego zdaniem istotę zawodu lekarza najlepiej wyrażała XIX wieczna dewiza francuska: ” Niekiedy wyleczyć, często pomóc, zawsze pocieszyć”. I to stało się motto jej pracy.

Ukończyła w 1998 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała specjalizację z zakresu okulistyki. Wśród jej zainteresowań główne miejsce zajmują choroby siatkówki. Ma ogromne doświadczenie w diagnostyce (angiografia fluoresceinowa, indocjaninowa, OCT, USG) i leczeniu (PDT, iniekcje doszklistkowe anty-VEGF, laseroterapia) schorzeń siatkówki, naczyniówki a szczególnie plamki.

Od 10.2001 jest zatrudniona w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ CM w Krakowie na stanowisku Adiunkta, od 2015 Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków. W 2011 obroniła z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim – praca pt. „Właściwości sieci fibrynowej u pacjentów z zakrzepami żył siatkówki.”

W maju 2023 roku na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji: ” Od zrozumienia do skutecznego leczenia: rola wybranych czynników zapalnych, angiogennych, autoimmunologicznych w patogenezie centralnej surowiczej chorioretinopatii” oraz oceny aktywnosci naukowej uzyskała stopień naukowy DOKTORA HABILITOWANEGO nauk medycznychn na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Od 2008 roku pracuje też w prywatnym Gabinecie Okulistycznym – teraz Centrum Medycznym Dietla 19. Poza badaniem czy leczeniem stara się zawsze znaleźć czas na rozmowę z każdym pacjentem i jego rodziną.

Praktyki zawodowe:

 • 1-31.08.2005 Staż European Society of Ophtalmology – Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego, Gent, Belgia
 • 1.08.2006-31.10.2006 IFOS/ICO International Fellowship – Klinika Okulistyki Szpitala Uniwersyteckiego, Gent, Belgia
 • 2010 – 4 miesięczny staż chirurgii szklistkowo-siatkówkowej – Klinika Okulistyki Ljubljana, Słowenia
 • 06. 2022 Staż dydaktyczny w ramach projektu ZintegrUJ – Eye Hospital University Medical Centre; Ljubljana Słowenia

Kursy szkoleniowe:

 • 2017 Current Clinical practices in Retinal Diseases, Hadassah Medical Center; Jeruzalem, Izrael
 • 2017 Preceptorship held at Instituto de Microcirugía Ocular (IMO); Barcelona, Hiszpania
 • 2018  Medical Retina Academy Meeting; Kopenhaga, Dania
 • 2023 International Scientific Speaker Academy Zurich, Szwajcaria

Kursy szkoleniowe:

 • 2015 Preceptorship at Moorfields Eye Hospital, London Wielka Brytania
 • 2015 Preceptorship at the Department of Ophthalmology in the Tel Aviv Medical Center, Izrael
 • 2013 Central and Eastern Europe Preceptorship Programme – Retinal Diseases University of Bonn, Germany

Funkcje:

 • Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia AMD
 • Vice-Przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego PTO
 • Kierownik Pracowni Angiograficzno Retinologicznej Kliniki Okulistyki UJ CM Kraków
 • Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 • Członek OOG (Ophthalmic Oncology Group)
 • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists
 • Członek EVER – European Association for Vision and Eye Research

Dorobek naukowy:

 • Autor i współautor licznych publikacji naukowych (vide poniżej) oraz wystąpieo na zjazdach w kraju i za granicą.
 • Wykładowca na spotkaniach Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem Uniwersytecie Trzeciego wieku. Asystent prowadzący zajęcia i wykłady ze studentami wydziału lekarskiego, stomatologii, dietetyki, ratownictwa medycznego WL UJ oraz studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców WL UJ.
 • Współbadacz w Badaniach Klinicznych od 2012 roku dotyczących nowych metod leczenia AMD, CRVO, BRVO, DME.

Opracowanie wraz z grupą ekspertów Wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczących:

 • Leczenia neowaskularyzacji naczyniówkowej w patologicznej krótkowzroczności.
 • Leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
 • Wytyczne PTO – obrzęk plamki w CRVO, BRVO (niedrożności naczyo żylnych siatkówki)
 • Stanowisko grupy eksperckiej na temat stosowania nepafenaku w profilaktyce pooperacyjnego obrzęku plamki żółtej po chirurgicznym leczeniu zadmy u pacjentów chorych na cukrzycę

Współautorka książek:

 1. Swept Source OCT w diagnostyce patologii tylnego bieguna oka i nowotworów wewnątrzgałkowych. Górnicki Wydawnictwo Medyczne 2018
 2. Onkologia Okulistyczna PZWL 2020
 3. Chirurgia okulistyczna PZWL 2021
 4. Autoimmunologiczne choroby narządu wzroku PZWL 2022
W ramach kampanii edukacyjnej zachowajwzrok.pl ukazał się w TOK FM świetny podcast z udziałem dr Izabelli Karskiej-Basty.

Niektóre publikacje:

 1. Karska Basta Izabella, Pociej-Marciak, Weronika,Chrząszcz Michał, Kubicka-Trząska Agnieszka, Romanowska-Dixon, Bożena, Sanak, Marek Altered plasma cytokine levels in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Journal: Acta Ophthalmologica, 2020
 2. Izabella Karska-Basta,Weronika Pociej-Marciak, Michał Chrząszcz, Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon: Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals.: Arch Med Sci: 2020
 3. Justyna Ruchała, Michał Chrząszcz, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon.Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka 2019 : R. 22, nr 2, s. 21-24,
 4. Justyna Ruchała, Michał Chrząszcz, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon.: Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka: 2019
 5. Magdalena Dębicka-Kumela, Izabella Karska-Basta, Anna Markiewicz, Anna Bogdali, Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon. Analiza kliniczna i histopatologiczna 312 guzów spojówki leczonych chirurgicznie. Klinika Oczna: 2019
 6. Joanna Kowal, Anna Markiewicz, Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Bogdali, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon. Analysis of local recurrence causes in uveal melanoma patients treated with 125I brachytherapy – a single institution study. Journal of Contemporary Brachytherapy: 2019
 7. Magdalena Dębicka-Kumela, Anna Markiewicz, Izabella Karska-Basta, Joanna Kowal, Bożena Romanowska-Dixon. Cechy kliniczne i klasyfikacja histopatologiczna 305 guzów spojówki leczonych chirurgicznie w materiale własnym ze szczególnym uwzględnieniem ubarwienia i danych z wywiadu. Klinika Oczna: 2019
 8. Katarzyna Żuber-Łaskawiec, Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Weronika PociejMarciak, Bożena Romanowska-Dixon. Non-responsiveness and tachyphylaxis to anti-vascular endothelial growth factor treatment in naive patients with exudative age-related macular degeneration.: Journal of Physiology and Pharmacology: 2019 : Vol. 70, nr 5, s. 779-785
 9. Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Sylwia Dziedzina, Marek Sanak, Bożena Romanowska-Dixon.: Polimorfizmy genów HTRA1 rs11200638 oraz ARMS2 rs10490924 i ich wpływ na wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.: Klinika Oczna 2017
 10. Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Michał Chrząszcz, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings, Case Reports in Ophtalmology 2019 : Vol. 10, nr 3, s. 339-343
  Autorzy: Małgorzata Kopeć, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon: Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zapaleń naczyń siatkówki oraz zapaleń siatkówki i naczyniówki. Okulistyka 2019 : R. 22, nr 2, s. 29-33, Tytuł oryginału: Vitreoretinal interface anatomy in wide-field optical coherence tomography. Przegląd Lekarski: 2017 : T. 74, nr 9, s. 415-418,
 11. Michał Chrząszcz, Karolina Gerba-Górecka, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta, Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon: Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej.Okulistyka: 2019 : R. 22, nr 2, s. 3-6,
 12. Izabella Karska-Basta, Michał Chrząszcz, Agnieszka Kubicka-Trząska, Weronika Pociej-Marciak, Anna Markiewicz, Bożena Romanowska-Dixon: Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki.: Klinika Oczna: 2018 : R. 120, nr 3, s. 144-149
 13. Monika Węglarz, Izabella Karska-Basta, Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon: Przeciwciała przeciwsiatkówkowe jako czynnik etiopatogenetyczny i marker uszkodzenia siatkówki w przebiegu schorzeń tylnego odcinka oka: Klinika Oczna 2018 : R. 120, nr 1, s. 46-50,
 14. Autorzy: Katarzyna Kozicka, Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon: Teleangiektazje plamkowe – wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne: Klinika Oczna: 2018 : R. 120, nr 2, s. 93-96,
 15. Cesarean section and eye disorders. Karska-Basta I, Tarasiewicz M, Kubicka-Trząska A et al Ginekol Pol. 2016;87(3):217-21.
 16. The genetic variability of complement system in pathogenesis of age-related macular degeneration. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Dziedzina S, Sanak M. Klin Oczna. 2015;117(2).
 17. Utility of optical coherence tomography in assessing macular anatomy after conventional surgical repair of rhegmatogenous retinal detachment. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, et al. Klin Oczna. 2015;117(3):160-4.
 18. Photodynamic therapy in a patient with chronic central serous chorioretinopathy–a case report. Pociej W, Karska-Basta I, Kolár L, Oleksy P, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2014;116(1):28-31.
 19. Current concepts in pathogenesis of age-related macular degeneration. Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2014;116(4):277-82.
 20. Thrombophilia – a risk factor of retinal vein occlusion?. Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Romanowska-Dixon B, Undas A. Klin Oczna. 2013;115(1):29-33.
 21. A new insight into retinal vein occlusion pathogenesis. Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2013;115(4):269-74.
 22. Altered fibrin clot properties in patients with retinal vein occlusion. Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B, Undas A. J Thromb Haemost. 2011 Dec;9(12):2513-5.
 23. Acute retinal necrosis–a case report. Oleksy P, Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska et al. Klin Oczna. 2011;113(4-6):165-7.
 24. Pregnancy and the eye. Kubicka-Trzaska A, Karska-Basta I, Kobylarz J, Romanowska-Dixon B. Klin Oczna. 2008;110(10-12):401-4. Review. Polish.
 25. Guidance for the treatment of neovascular age-related macular degeneration (AMD). Karska-Basta I, Kubicka-Trzaska A, Oleksy P, Romanowska-Dixon B. Przegl Lek. 2009;66(11):972-5.
 26. Serum antiretinal antibodies (ARA) in patients with choroidal melanoma–preliminary report. Kubicka-Trzaska A, Karska-Basta I, Krukierek-Małec K. Klin Oczna. 2005;107(10-12):642-5. Polish.
 27. I Karska-Basta, W Pociej-Marciak, A Kubicka-Trząska, B Jakubowska, J Miniewicz-Kurkowska, B Romanowska-Dixon. Leukokoria – diagnostyka różnicowa. Okul. Dypl.: 2015 : T. 5, nr 3, s. 21-37
 28. I Karska-Basta, A Kubicka-Trząska, J Jędrychowska, P Oleksy, Bożena Romanowska-Dixon Miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne w leczeniu obrzęku plamki o różnej etiologii.: Okulistyka 2014 : R. 16, nr 3, s. 74-77
 29. A Kubicka-Trząska, I Karska-Basta. Macula – the place of many pathological Lesions development: Okulistyka 2014 : R. 16, nr 4, s. 15-21
 30. A Kubicka-Trząska, I Karska-Basta, J Miniewicz-Kurkowska, P Oleksy, et al. Results of Intravitreal Aflibercept Treatment in Eyes Resistant to Ranibizumab and Bevacizumab in Patients with Exudative Age-related Macular Degeneration. Okulistyka: 2014 : R. 16, wyd. spec. czerwiec, s. 9-13
 31. J Kobylarz, I Karska-Basta, B Romanowska-Dixon. Leczenie siatkówczaka Okulistyka po Dyplomie: 2014 : T. 4, s. 10-21
 32. Magdalena Dębicka-Kumela, Izabella Karska-Basta, Anna Napora-Krawiec, Agnieszka Filemonowicz-Skoczek. Zespół Irvine’a-Gassa – opis przypadku.: Magazyn Lekarza Okulisty: 2010