lek. med. Lucyna Kolar

Ukończyła Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2012 r zdobywała doświadczenie zawodowe w Klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Odbyła roczny staż w Klinice Okulistycznej Fondation Ophtalmologique de Rothschild w Paryżu na oddziale neurookulistyki i stanów nagłych w okulistyce w 2013 roku, ponadto ukończyła roczny staż na Oddziale Chorób Siatkówki Szpitala Uniwersyteckiego w Wersalu w 2014 r.

Od 2013 r jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Société Française d’Ophtalmologie oraz Europejskiego Stowarzyszenia ESCRS (European Society of Cataracta and Refractive Surgeons) oraz EURETINA (European Society of Retina).

Posiada dyplom ukończenia kursu z dziedziny chorób zapalnych oka w 2014r w Paryżu i Onkologii Okulistycznej z Instytutu Curie w Paryżu.
Stale podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając na konferencje, kursy i szkolenia – odbyła m.in kurs z laseroterapii w okulistyce, Leczenia Zwyrodnienia Plamki Żółtej związanej z wiekiem, warsztaty z chirurgii zaćmy.

Włada biegle językiem angielskim, francuskim i czeskim.

Jest pasjonatką teatru, podróży i gotowania.

Funkcje:

  • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists