dr n. med. Monika Gedliczka

Należy do trzeciego pokolenia lekarzy. Jej dziadkiem stryjecznym był ceniony chirurg, wieloletni Kierownik  II Katedry Chirurgii CM UJ, Profesor Otmar Gedliczka. Już od początku studiów medycznych chciała iść w ślady swojej Matki i zostać okulistą.

W latach 2004 – 2020 pracowała w klinice Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego  w Krakowie.

W 2010 zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z wyróżnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej i uzyskała tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie okulistyki.

W 2014 roku obroniła rozprawę doktorską z zakresu neuropatii jaskrowej pod tytułem: Przydatność nowoczesnych metod oceny tarczy nerwu wzrokowego w monitorowaniu jaskry pierwotnej otwartego kąta. Usefulness of chosen methods of optic disc evaluation in open angle glaucoma follow-up.

Systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i kursach doskonalących (OCT, USG, lasery w jaskrze).

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się  schorzeniami aparatu ochronnego, przedniego i tylnego odcinka oka. Największe doświadczenie zdobyte przez lata pracy w Poradni i na Oddziale Klinicznym obejmuje diagnostykę i leczenie (zachowawcze, operacyjne, laserowe- SLT, IRT) neuropatii jaskrowej.

Jest autorką oraz współautorką wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na Międzynarodowych Sympozjach i Konferencjach.

Po pracy, która jest moja pasją, relaksuje się przy dobrych filmach i książkach. Ponadto moim hobby jest modelarstwo.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Publikacje:

  1. AKubicka-Trząska, M Gedliczka, B Romanowska-Dixon. Oczny zespół maskujący w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej. Klinika Oczna 2010
  2. A Piwowarczyk, J Kobylarz, A Pogrzebielski, Gedliczka, A Filemonowicz-Skoczek, B Romanowska-Dixon. Comparison of treatment results for retinopathy of prematurity by diode laser photocoagulation and cryotherapy – four years of observation. Acta Medica Lituanica 2010
  3. A Kubatko-Zielińska, A Piwowarczyk, M Czarnocki, B Romanowska-Dixon, A Klonowska, M Werenowska-Pietrzyk, Gedliczka. Uszkodzenia nerwów II, III, IV, VI, VII po zamkniętych urazach głowy. Okulistyka 2005