dr n. med. Natalia Dłużniewska

Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum. Część studiów realizowała na Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie w Lleidzie w Hiszpanii.

Od 2013 roku pracuje w Klinice Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii UJ CM Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2019 1. uzyskała z stopień doktora nauk medycznych. Obecnie realizuje specjalizację w zakresie kardiologii.

Odbyła liczne szkolenia i praktyki krajowe i zagraniczne m.in. z zakresu ginekologii i położnictwa oraz pediatrii w Szpitalu Uniwersyteckim w Lleidzie, a także praktyki na Oddziale Diagnostyki Radiologicznej w Szpitalu Hospital Clinic w Barcelonie. Ukończyła również kursy i szkolenia z zakresu wykonywania badań echokardiograficznych.

Natalia Dłużniewska jest autorką i współautorką oryginalnych publikacji w czasopismach naukowych, a także rozdziałów podręcznikowych i opisów przypadków oraz doniesień na konferencjach naukowych.

Obecnie zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką chorób serca i układu krążenia. Interesuje się przede wszystkim wadami wrodzonymi serca u osób dorosłych.