dr n. med. Piotr Oleksy

2007 – 2014 pracował w Szpitalu Uniwersyteckim UJ w Krakowie.

Schorzeniami siatkówki w tym AMD zajmuje się od początku swojej kariery zawodowej. Doświadczenie nabierał w trakcie specjalizacji w Klinikach w kraju jak również na stażach w wiodących ośrodkach Europejskich. Jest autorem i współautorem wielu artykułów drukowanych w czasopismach naukowych w kraju i zagranicą oraz referatów wygłaszanych na międzynarodowych Sympozjach. W 2013r z wyróżnieniem obronił  pracę doktorską pt:” Charakterystyka kliniczna i standaryzacja postępowania u pacjentów z rozpoznanym ograniczonym naczyniakiem naczyniówki” za co w 2014r otrzymał nagrodę nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. Prof. Marka Sycha

 • Uniwersytet Jagielloński CMUJ
 • Faculte de Medecine Rene Descartes Paris 5 Universite de Medicine Paris V, Francja
 • Faculte de Medecine de Strasbourg – Universite Louis Pasteur, Francja

Praktyki zawodowe:

 • 10.2006 – 06.2007 – Faculte de Medecine de Strasbourg – Universite Louis Pasteur, Francja – program  Sokrates-Erasmus
 • 03.2007 – Universite Luis Pasteur; Service de Ophtalmologie, Strasbourg, Francja (oddział okulistyki)
 • 21.01.2013-17.02.2013 – Staż chirurgiczny w oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Antwerpii, Belgia wspieranym przez Europejskie Stowarzyszenie Chirurgów zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS).
 • 20.01.2014-16.02.2014 – Staż chirurgiczny w oddziale okulistycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Dijon, Francja wspieranym przez European Board of Ophthlamology (EBO).

Funkcje:

 • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

Publikacje:

 • Oleksy P, Krupiński M, Bronikowska M “Efficacy of trranspupillar thermotherapy (TTT) in patients with exsudative age-related macular degeneration (AMD)”, Przegląd Lekarski 2006/63/suplement 2, s.53, p.212
 • Krupiński M, Bronikowska A, Bronikowska M, Oleksy P “Jakie choroby okulistyczne są wskazaniem do porodu metodą cięcia cesarskiego?”, Przegląd Lekarski 2007/64/suplement 1, s.68, p.272
 • Karska-Basta I., Kubicka-Trząska A., Oleksy P., Romanowska-Dixon B.: Współczesne metody leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem (AMD). Przegląd Lekarski 2009,66,11,972-975.
 • Pogrzebielski A., Oleksy P, Orłowska-Heitzman J, Romanowska-Dixon B : Alveolar soft-part sarcoma metastasis to the choroid. The American Journal of Case Reports, 2010;11:35-38 2010;11:35-38
 • Oleksy P, Pogrzebielski A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B: A case of choroidal breast cancer metastasis in a male. – Klinika Oczna 2010;311 (10-12)
 • Oleksy P, Kubicka-Trząska A, Karska-Basta I, Romanowska-Dixon B: Ostra tylna wieloogniskowa plackowata epiteliopatia barwnikowa  (APMPPE) – dylematy terapeutyczne – Klinika Oczna 2011;112 (4-6):127-130
 • Oleksy PKarska-Basta IKubicka-Trzaska ARomanowska-Dixon B „Ostra martwica siatkówki – case report”. Klin Oczna. 2011;113(4-6):165-7.
 • Oleksy P,  Karska-Basta I, Jakubowska B, Pogrzebielski A, Romanowska-Dixon B: „Ocena skuteczności terapii fotodynamicznej (PDT) u chorego leczonego z powodu objawowego ograniczonego naczyniaka naczyniówki – Okulistyka po Dyplomie 2012/01
 • Oleksy PKarska-Basta IKubicka-Trzaska A, Pociej W, Romanowska-Dixon B: „Naczyniak włośniczkowy siatkówki czy warto wykonać pars plana witrektomię ? – case report – Okulistyka (2/2014)
 • Pociej W, Karska-Basta I, Kolar L, Oleksy PRomanowska-Dixon B: „ Terapia fotodynamiczna u pacjenta z przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią – opis przypadku – Klinika Oczna (2014,116(1))
 • Agnieszka Kubicka-Trząska, Izabella Karska-Basta, Joanna Miniewicz-Kurkowska, Piotr Oleksy, Monika Węglarz, Joanna Kobyblarz, Bożena Romanowska-Dixon „Wyniki leczenia doszklistkowymi iniekcjami afliberceptu chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem opornych na leczenie ranibizumabem i/lub bewacyzumabem” – Okulistyka (06/2014)
 • Oleksy P, Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B „Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki” – Okulistyka 1/2017
 • Oleksy P „Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków” – Ophthatherapy 03/2017 vol. 4/NR1(13)