dr n. med. Weronika Pociej-Marciak

Już w dzieciństwie chciała zostać lekarzem. Konsekwentnie podejmowała kolejne kroki, by jej marznie się ziściło…

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Szkolenie specjalizacyjne odbyła w Oddziale Klinicznym Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie pracuje do dziś.

W 2018 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2019 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny otrzymując dyplom specjalisty okulistyki.

Systematycznie doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, warsztatach i konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców.

Współautorka publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień konferencyjnych, dotyczących głównie schorzeń siatkówki. Od 2013 roku członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Główny obszar zainteresowań zawodowych to choroby oczu i zaawansowane metody ich leczenia.

Funkcje:

 • Członek Euretina – European Society of Retina Specialists

Publikacje:

 1. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrząszcz M., Kubicka-Trząska A., Romanowska-Dixon B., Sanak M.. Altered plasma cytokine levels in acute and chronic central serous chorioretinopathy. Acta Ophthalmologica 2020, IF: 3.362 doi: 10.1111/aos.14547
 2. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrzaszcz M., Wilanska J., Jager M.J., Markiewicz A., Romanowska-Dixon B., Sanak M., Kubicka-Trzaska A. Differences in anti-endothelial and anti-retinal antibody titers: implications for the pathophysiology of acute and chronic central serous chorioretinopathy. Journal of Physiology and Pharmacology 71(2):1-8. IF: 2.644
 3. Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Chrząszcz M., Żuber-Łaskawiec K., Sanak M., Romanowska-Dixon B. Quality of life of patients with central serous chorioretinopathy – a major cause of vision threat among middle-aged individuals. Arch Med Sci 2020, IF 2.807 https://doi.org/10.5114/aoms.2020.92694
 4. Żuber-Łaskawiec K., Kubicka-Trząska A., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Non-responsiveness and tachyphylaxis to anti-vascular endothelial growth factor treatment in naive patients with exudative age-related macular degeneration. Journal of Physiology and Pharmacology 2019,70(5):779-785. IF 2.544
 5. Ruchała J., Chrząszcz M., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego. Okulistyka 2019,22(2):21-24.
 6. Karska-Basta I., Kubicka-Trząska A., Chrząszcz M., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Toxocara Optic Disc Granuloma : Deep Range Imaging Optical Coherence Tomography Findings. Case Reports in Ophtalmology 2019,10(3):339-343.
 7. Chrząszcz M., Gerba-Górecka K., Jakubowska B., Karska-Basta I., Pociej-Marciak W., Romanowska-Dixon B. Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej. Okulistyka 2019, 22(2):3-6.
 8. Karska-Basta I, Chrząszcz M, Kubicka-Trząska A, Pociej-Marciak W, Markiewicz A, Romanowska-Dixon B. Charakterystyka druz z zastosowaniem współczesnych multimodalnych metod obrazowania siatkówki. Klinika Oczna 2018; 3: 144-149.
 9. Oleksy P, Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B. Diagnostyka i leczenie ograniczonych naczyniaków naczyniówki. Okulistyka 2017; 1: 18-26.
 10. Leśniak A, Kubatko-Zielińska A, Klimek M, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B, Kwinta P. Ocena wywołanych potencjałów wzrokowych u 4-letnich dzieci przedwcześnie urodzonych. Klinika Oczna 2016; 3: 214-219.
 11. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B Hypertensive crisis – a serious problem in medical practice. J Clin Exp Ophthalmol 2016; 7 (2): 1-2.
 12. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Ożóg-Baran J, Kubicka-Trząska A, Filemonowicz-Skoczek A, Romanowska-Dixon B. Antagoniści receptora mineralokortykoidowego w leczeniu przewlekłej centralnej surowiczej chorioretinopatii. Klinika Oczna 2016; 118 (1): 48-54.
 13. Pociej-Marciak W, Karska-Basta I, Kuźniewski M, Kubicka-Trząska A, Romanowska-Dixon B. Sudden visual deterioration as the first symptom of chronic kidney failure. Case Rep Ophthalmol 2015; 6: 394–400.
 14. Karska-Basta I, Pociej-Marciak W, Kubicka-Trząska A, Jakubowska B, Miniewicz-Kurkowska J, Romanowska-Dixon B. Leukokoria – diagnostyka różnicowa. Okulistyka po Dyplomie 2015; 3: 21-37.
 15. Oleksy P, Karska-Basta I, Kubicka-Trząska A, Pociej-Marciak W, Romanowska-Dixon B. Naczyniak włośniczkowy siatkówki – czy warto wykonać pars plana witrektomię? – opis przypadku. Okulistyka 2014; 2: 52-55.
 16. Pociej W, Karska-Basta I, Kolar L, Oleksy P, Romanowska-Dixon B.  Terapia fotodynamiczna u pacjenta z przewlekłą centralną surowiczą chorioretinopatią – opis przypadku. Klinika Oczna 2014; 1: 28-31.
 17. Leśniak A, Markiewicz A, Pociej-Marciak W, Kulig-Stochmal A, Michalik-Wójcik A, Romanowska-Dixon B. Chłoniak przydatków oka typu MALT – opis przypadku. Okulistyka 2014; 1: 72-74.
 18. Pociej-Marciak W, Markiewicz A, Leśniak A, Romanowska-Dixon B. Czerniak spojówki i rogówki – opis przypadku. Okulistyka 2013; 4: 7-8.