Psychiatria – Centrum Medyczne UNO-MED
Obszar konsultacji obejmuje pomoc psychiatryczną w zakresie diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
Leczenie zaburzeń nastroju
 • epizody depresyjne
 • nawracające zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • Leczenie zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, fobii
  Leczenie zespołów stresu pourazowego po traumatycznych wydarzeniach
  zaburzeń psychotycznych
 • schizofrenia
 • zaburzenia urojeniowe
 • Leczenie organicznych zaburzeń psychicznych
 • zaburzeń psychicznych związanych z uzależnieniami (od alkoholu, leków)