Nasza oferta

  • epizody depresyjne
  • nawracające zaburzenia depresyjne
  • zaburzenia afektywne dwubiegunowe
  • schizofrenia
  • zaburzenia urojeniowe
  • zaburzeń psychicznych związanych z uzależnieniami (od alkoholu, leków)

Nasi specjaliści

Nasze pozostałe poradnie

Zapraszamy
do placówek
UNO-MED