Czerniak naczyniówki

Czerniak naczyniówki jest najczęstszym pierwotnym nowotworem wewnątrzgałkowym u osób dorosłych.  Guz może rozrastać się z melanocytów wszystkich struktur wchodzących w skład błony naczyniowej: naczyniówki, ciała rzęskowego oraz tęczówki. Najczęściej jednak dotyczy naczyniówki i może przybierać różne kształty. Często ma tendencję do dawania przerzutów do wątroby. Czerniaki naczyniówki bardzo często wykrywane są w rutynowym badaniu okulistycznym, ponieważ około 30 % guzów nie daje na początku żadnych objawów. Pacjenci, którzy zgłaszają się z powodu pogorszenia widzenia, zamazywania się obrazu, licznych mętów, fotopsji czy też utarty wzroku powinni być przebadani w kierunku zmian rozrostowych. Objawy mogą być mniej lub bardziej nasilone w zależności od lokalizacji guza. Oprócz badania dna oka w lampie szczelinowej należy wykonać takie badania jak usg gałki ocznej, CT oraz MRI. OCT i Angiografia mogą być przydatne w różnicowaniu zmiany nowotworowej ze zmianami barwnikowymi.

Leczenie nowotworu zależy od jego wielkości, umiejscowienia, zmian wtórnych w oku spowodowanych rozrostem, stanem drugiego oka, a także od decyzji pacjenta.  Obecnie najczęstszą metodą leczenia jest brachyterapia z użyciem płytek i z izotopami jodu, rutenu.Brachyterapia może być łączona z termoterapią przezźreniczą, która polega na przegrzaniu masy guza wiązką promieniowania diodowego. Innymi opcjami są radioterapia wiązką protonów. Enukleacja gałki ocznej jest stosowana, gdy powyższe metody nie są już skuteczne.

Przejdź do góry