Jaskra

Jaskra to uszkodzenie nerwu wzrokowego, któremu towarzyszą charakterystyczne ubytki w polu widzenia a ich powiększanie się prowadzi do utraty funkcji widzenia.

Dokładne przyczyny powstawania choroby nie są do końca poznane. Choroba doprowadza do zaniku nerwu wzrokowego, a to z kolei jest przyczyną całkowitej utraty wzroku. Obecnie uważa się, że istnieją dwie przyczyny zaniku nerwu wzrokowego.

Pierwsza z nich polega na podwyższeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ucisk, jaki wywiera ono na włókna nerwu wzrokowego powoduje ich obumieranie i utratę wzroku.

Druga przyczyna jest niedokrwienie lub obniżenie przepływu w naczyniach krwionośnych zaopatrujących nerw wzrokowy. Konsekwencją tego jest uszkodzenie nerwu wzrokowego, co w efekcie również prowadzi do ślepoty.

Jaskrowy zanik tarczy nerwu wzrokowego

Czynniki ryzyka

 • wiek
 • występowanie jaskry w rodzinie
 • zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
 • ras
 • niskie ciśnienie krwi
 • cukrzyca
 • zaburzenia gospodarki tłuszczowej
 • oraz krótkowzroczność powyżej -4.0,
 • i wiele innych.

Objawy

Jaskra przebiega bardzo często bezobjawowo dla pacjenta, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby, kiedy może być nawet trudna do wykrycia przez okulistę. Jednak nawet w wtedy powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Dlatego bardzo ważne by osoby nią zagrożone były regularnie badane przez okulistę.

Pacjenci mogą odczuwać bóle oczu, dyskomfort w ich okolicy a obniżenie ostrości wzroku i znaczne ograniczenie pola widzenia są objawami bardzo zaawansowanej choroby. Ograniczenie pola widzenia w początkowej fazie może być niedostrzegalne.

Badania

Ważne jest aby u każdego pacjenta podejrzanego lub chorego na jaskrę wykonać następujące badania:

 • badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • pachymetria- pomiar grubości rogówki
 • gonioskopia, czyli badanie kąta przesączania co pozwala na ustalenie rodzaju jaskry
 • badanie pola widzenia
 • badanie tarczy nerwu wzrokowego, która w zaawansowanej fazie jaskry jest zmieniona co spowodowane jest zanikiem włókien nerwowych.
 • OCT tarcz n wzrokowego. DOSTĘPNY W NASZYM CENTRUM MEDYCZNYM

Leczenie

Jaskra jest chorobą nieuleczalną a upośledzenie widzenia, które już nastąpiło nie może zostać cofnięte. Jednak wczesne rozpoznanie choroby daje duże szanse na zatrzymanie dalszego jej rozwoju.

Istnieje wiele sposobów leczenia jaskry: farmakologiczne, laserowe i chirurgiczne. Wybór metody zależy od rodzaju jaskry, wieku pacjenta i zaawansowania choroby.
Celem leczenia jest powstrzymanie postępu choroby, a konkretnie niszczenia nerwu wzrokowego.

Profilaktyka

Jedynym sposobem uniknięcia rozpoznania jaskry w zaawansowanym stanie są regularne badania u okulisty. Tylko lekarz jest w stanie wykryć schorzenie wcześnie i zastosować odpowiednie leczenie. Po ukończeniu 30 roku życia zaleca się badania co 2 lata, zaś po 40 roku życia co rok.

Przejdź do góry