Schizofrenia

Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które wpływa na sposób myślenia, działania i percepcji jednostki. Jest to chroniczne schorzenie, które zwykle rozwija się w młodym wieku dorosłym, między 16. a 30. rokiem życia, rzadko występuje u dzieci. Schizofrenia jest jednym z najbardziej niezrozumianych zaburzeń psychicznych.

Objawy

Główne objawy schizofrenii można podzielić na trzy kategorie: objawy pozytywne, negatywne i poznawcze.

Objawy pozytywne są dodatkowe dla normalnej psychiki i obejmują halucynacje, które są wizualnymi, słuchowymi lub sensorycznymi doświadczeniami, które nie istnieją w rzeczywistości; omamy, które są fałszywymi przekonaniami lub przekonaniami, że ktoś lub coś kontroluje umysł; myśli nieuporządkowane, które prowadzą do trudności w logicznym myśleniu i komunikowaniu się; nieadekwatne i nieodpowiednie zachowanie.

Objawy negatywne schizofrenii to brak energii, utrata zdolności do odczuwania przyjemności, trudności w koncentracji, trudności w skupieniu się na zadaniach, utrata zainteresowania, rezygnacja z wcześniejszych zainteresowań, zanik emocji i trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Objawy poznawcze obejmują trudności w zapamiętywaniu informacji, trudności w podejmowaniu decyzji, trudności w organizowaniu myśli, trudności w planowaniu i niezdolność do koncentracji.

Przyczyny

Przyczyny schizofrenii są nieznane, ale uważa się, że genetyka, chemia mózgu, nieprawidłowy rozwój mózgu i czynniki środowiskowe mogą odgrywać rolę w jej powstawaniu. Leczenie schizofrenii jest wielopłaszczyznowe i zazwyczaj obejmuje farmakoterapię, psychoterapię, rehabilitację i wsparcie społeczne.

Schizofrenia jest trudnym zaburzeniem, które może znacząco wpływać na funkcjonowanie jednostki, dlatego ważne jest świadomość i wyjaśnienie tej choroby na stronach medycznych, aby zapewnić informacje i wsparcie nie tylko dla osób zmagających się z schizofrenią, ale także dla ich rodzin i opiekunów.

Przejdź do góry