Wylew podspojówkowy

Wylew podspojówkowy to krwawienie pod spojówkę – przejrzystą warstwę otaczającą twardówkę (twardówka to biała powłoka stanowiąca ścianę gałki ocznej).

Krwawienie to ma źródło w powierzchownych naczyniach spojówki.

Objawy i dolegliwości

Oczywistym objawem jest obecność jest czerwonej plamy lub punktów na białej części oka. Zmiana jest niebolesna i nie pogarsza ostrości widzenia. Dlatego często pozostaje niezauważona dopóki druga nie zwróci na to uwagi.

Przyczyny

W większości przypadków przyczyna jest nieznana, ale często obecność wylewu podspojówkowego związana jest z : wysiłkiem fizycznym ( podnoszenie ciężkich rzeczy itp), kaszlem i kichaniem, wymiotami, wysokim ciśnieniem tętniczym, cukrzycą, stosowanie leków przeciwzakrzepowych ( np aspiryna, warfina). Inne przyczyny to uraz oka, silne pocieranie powierzchni oka lub zabieg operacyjny oka.

Badanie okulistyczne

Lekarz sprawdza ostrość widzenia, bada oko w lampie szczelinowej i sprawdza ciśnienie ogólne jeśli jest to konieczne.

Leczenie

Wylew podspojówkowy zazwyczaj nie wymaga leczenia i znika samoczynnie po tygodniu lub dwóch. Po kilku dniach czerwona zmiana przyjmuje kolor żółtawy a następnie całkowicie znika.

Uwaga

Jeśli masz powtarzające się wylewy podspojówkowe powinieneś powiadomić swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Przejdź do góry